سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهتاب عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
بیژن هنرور –
مهشید عسکری زاده –
مریم خلوتی –

چکیده:
پساب بیمارستانی ممکن است حاوی مقدارزیاد میکروارگانیسم های پاتوژن باقیمانده های دارویی و ازمایشگاهی متابولیت های حاصل ازمواد دارویی عناصررادیواکتیو و یادیگ رمواد شیمیایی خطرناک باشد اندازه گیری الاینده های بیمارستانی دفع موادخاص مانند مواد ضدتومورهای سرطانی موادهالوژنه ی الی انتی بیوتیک ها را نشان میدهد که باعث گردیده تا فاضلاب بیمارستانی نسبت به سایرفاضلاب های شهری دارای پتانسیل خطربیشتری برای سلامتی انسان ها و محیط باشد داروی تتراسایکلین ازخانواده انتی بیوتیک ها می باشد و یکی ازداروهای با ارزشی است که درپساب بیمارستانها یافت میشود ورود این دارو به همراه پساب به محیط چه ازلحاظ شیمیایی و چه فیزیکی باعث صدمات فراوان به چخره محط زیست میشود بنابراین بایستی این دارو را ازچرخه طبیعت جداسازی کردبه منظور جداسازی نیاز به شناسایی دارو درون پساب داریم که با استفاده ازروش انالیز مناسب می توانیم غلظت این دارو را درپساب و محلولهای مختلف بدست آوریم دراین مقاله به بررسی انالیز این دارو که یک روش برتر نسبت به بقیه روشها دیگر میب اشد پرداخته شده است