سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
علی طالبی پور – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ساوه ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده:
اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاست های کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل بگیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریم ها و توطئه های گوناگوناقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی حفظ کند و به گفته رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی تنها راه ادامه روند پیشرفت کشوراست.در این پژوهش بدنبال این هستیم که آیا بهبود عملکرد کارکنان بر رسیدن به شرایط ایده آل اقتصاد مقاومتی تاثیری دارد؟ و از میان نظریه های گوناگونی که عوامل موثر بر عملکرد را معرفی کرده اند نظریه دسلر را به دلیلجامعیت مورد بررسی قرار دادیم و برای بازتاب پارامترهای بهبود عملکرد بر مولفه های اقتصاد مقاومتی از پرسشنامهکه توسط کارکنان بانک پاسخ داده شد استفاده نمودیم و سپس مدلی ارائه کردیم که به وسیله بهبود عملکرد کارکنان اقتصاد مقاومتی را به شرایط ایده آل برسانیم.