سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید لهراسبی – کارشناس ارشد اقتصاد – شرکت قطارهای مسافری رجا
سیمین میزانی – کارشناس حمل و نقل ریلی – شرکت قطارهای مسافری رجا

چکیده:

راه آهن بعنوان اساسی ترین و پر قدرت ترین وسیله حمل و نقل کالا و بارهای صنعتی نقش مهمی را به عهده دارد، زیرا از یک طرف با توجه به کیفیت ویژه این وسیله که امکان حمل بار را در مقیاس های بزرگ دارد و قدرت پاسخ گویی به احتیاجات ونیازهای ایجاد شده در قطبهای صنعتی جدید را برخوردار است و از طرف دیگر شرایط اقلیمی و مسافت مابین این مراکز و همچنین نوع کالاهای صنعتی و معدنی با حجم زیاد به راه آهن بعنوان یک وسیله مناسب جهت حمل و نقل کالاهای مختلف ارجحیت می بخشد.
از انجا که درکشور ما راه آهن تنها حدود 21 درصد کل حمل و نقل مسافری کشور را پوشش می دهد، مطالعه حاضر درصدد است تا با شناسایی عوامل تعیین کننده تقاضا برای مسافرت با قطار و میزان تاثیرگذاری آنها را برای این نوع تقاضا در قالب یک مدل اقتصاد سنجی وبه کمک داده ها و اطلاعات مورد نیاز متغیرهای مدل مورد بررسی قرار دهد.