سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین رضایی دولت آبادی – استادیار دانشگاه اصفهان
محمدصادق رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
رضا صالح زاده – کارشناس ارشد

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین نقش مهمی درعملکرد یک شرکت دارد و درچند سال اخیر توجه بسیاری درادبیات به خود جلب کرده است چگونگی مواجهه با پایگاه داده های بزرگ درمدیریت زنجیره تامین مساله بسیار مهمی میباشد دراین مقاله مدل ی جامع درزمینه کاربردهای داده کاوی درزنجیره تامین پیشنهاد شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که تکنیکهای داده کاوی می تواند بصورت موثری درقسمت های مختلف زنجیره تامین نظیر انتخاب تامین کننده توزیع کننده پیش بینی کننده تقاضا و … مورد استفاده قرارگیرند درانتها با توجه به مدل پیشنهادی یک مطالعه موردی درزمینه خوشه بندی و اولویت بندی تامین کنندگان صورت گرفته و نتایج تجزیه و تحلیل شده است.