سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کریم کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
فروغ رودگر نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی و دانشجوی دوره دکترا
علیرضا نوبتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

درحال حاضر کارافرینی به عنوان موتور محرک توسعه در دنیا مطرح شده است. در این میان، صنایع کوچک و متوسط بستر بسیار مهمی برای کشف، رشدو بالندگی کارآفرینان محسوب می گردند. از طرف دیگر، امروزه تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین نمودها و کاربردهای ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات حجم وسیعی از تعامل های تجاری در کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است و این مهم، یکی از عوامل اساسی و مورد نیاز برای هر فعالیت کارآفرینانه می باشد و آنان بواسطه تجارت الکترونیکی، می توانند از قابلیت ها و امکانات موجود، نهایت استفاده را بنمایند. به هر حال، لزوم انطباق سازمان های کارآفرین ایرانی و بخصوص شرکت های کوچک و متوسط با تعاریف و چارچوب های تعیین شده بر مبنای تجارت الکترونیکی و ورود این واحدها به عرصه تجارت جهانی، بیش از پیش نمایان می گردد.
در مقاله حاضر، با هدف شناخت مقدماتی کارافرینی شرکتهای کوچک و متوسط و تجارت الکترونیکی، راابط تجارت الکترونیکی با توسعه شرکتهای کوچک و متوسط و نیز برخی موضوعات مهم مرتبط با ؛آنها مطرح شده و در این راستا شرح مختصری از بیان مسئله، تعاریف، اهمیتت و ضرورت کارآفرینی و تجارت الکترونیکی و ارائه مدلی مفهومی جهت بررسی موانع تجارت الکترونیکی در بخش کارآفرینی ایران ارائه گردیده است. در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث و نتیجه گیری، کاربردهای مدیریتی، وپیشنهادات مرتبط با آن، جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.