سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا ایلخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سهراب خان محمدی – استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
رضا رادفر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در عصر پیشرفت‌های مداوم، دوران ارزش افزوده، عصر انجام فعالیت‌های زیاد با امکانات محدود و بالاخره دوران ارتقای بهره‌وری، داشتن یک نظام ارزیابی عملکرد نامناسب می‌تواند نارسایی سازمانی مهمی باشد که این نظام ارزیابی نامطلوب تبعاتی را در پی خواهد داشت. در این تحقیق سعی داریم برای جلوگیری از تبعات ناشی از نظام ارزیابی نامطلوب در شرکت پالایش نفت تبریز، مدل درخت فازی را جهت بررسی روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه دهیم و براساس این مدل، روش ارزیابی عملکرد مناسب برای هر یک از واحدها را انتخاب نمائیم. برای این کار ابتدا عوامل مؤثر در تعیین روش ارزیابی عملکرد را مشخص می‌نمائیم و سپس با استفاده از این عوامل به بررسی روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان می‌پردازیم. در این رابطه از نظرات اساتید و خبرگان منابع انسانی استفاده می‌شود. با استفاده از دانش اخذ شده از خبرگان منابع انسانی، پایگاه دانش ایجاد شده و با استفاده از پایگاه دانش و الگوریتم ID3 و مجموعه‌های فازی، مدل درخت فازی ارائه می گردد. سپس با توزیع پرسشنامه مقادیر هر یک از متغییرهای مورد بررسی (عوامل موثر در تعیین روش ارزیابی عملکرد) برای هر یک از واحدهای مورد مطالعه تعیین می‌شود. در نهایت با استفاده از این مقادیر کسب شده اولویت روشهای ارزیابی عملکرد برای هر واحد مشخص می‌شوند. در مرحله بعد با استفاده از تصمیم‌گیری چند میعاره فازی اولویت انتخاب روشهای ارزیابی برای هر یک از واحدها را براساس ارزش تصمیم (مقدار تأمین اهداف) آنها مشخص می‌نمائیم.