سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب آخوندی – مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
بهزاد حاج علیلو – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

تراوایی از مهمترین خصوصیات مخازن هیدروکربوری میباشد. تراوایی را میتوان با استفاده از آنالیز نمونههای مغزه در آزمایشگاه و آزمایش چاه well testing به دست آورد. این روشها مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی میباشند. بنابراین به کارگیری آنها در تعداد کمی از چاههای یک میدان امکانپذیر است. ولی نمودارهای چاهپیمایی برای اکثر چاهها در دسترساند. پس استفاده از روشهای هوشمند شبکههای عصبی برای تخمین تراوایی، از روی دادههای چاهپیمایی بسیار مفید میباشد و هزینهها را کاهش میدهد.امروزه روشهای محاسباتی جدید در صنعت نفت بسیار رایج شده است، بنابراین در این مطالعه نیز برای تخمین تراوایی از تکنیک شبکههای عصبی با الگوریتم پسانتشار خطاBP-ANN بهره گرفته شد. به دلیل بالا بودن ضریب همبستگی بین نتایج مغزه و نتایج تخمین زده شده از طریقANN نتایج شبکه موردنظر به چاه شماره 3 میدان نفتی اهواز که فاقد تراوایی مغزه بودند تعمیم داده شد نتایج نشان میدهد که مدل شبکه عصبی جهت تخمین تراوایی موفق بوده است