سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار و رئیس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی فرجی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ستونهای بتن مسلح زیر اثر بار دوره ای به تدریج مقاومت خود را از دست داده و در یک تغییر شکل جانبی مشخص منهدم می شوند. ظرفیت تغییر شکل جانبی ستونها یکی از حالات حدی است که در تشخیص لحظه انهدام قابل استفاده می باشد. در این تحقیق، ابتدا دوران، انحنا و تغییر شکل جانبی عضو بتن مسلح تعریف میشود و ارتباط بین انهامشخص می شود. سپس روش تعیین دوران نهایی یک عضو بتن مسلح بیان میشود، آنگاه برای تعیین حداکثر ظرفیت تغییر شکل جانبی ستون جدیدترین و مهم ترین روش موجود معرفی می شود. با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صورت گرفته بر روی ستونهای بتن مسلح، این مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس همین اطلاعات مدل جدیدی توسعه یافته است که با دقتی بیشتر نسبت به مدلهای موجود، می توان حداکثر ظرفیت تغییر شکل جانبی ستونها را پیش بینی نمود.