سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس
علی اصغر ملک محمدی زنجان – کارشناس مدیریت بازرگانی

چکیده:

هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته ای که اهداف و ابزارهای رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیتها را هماهنگ سازد، از هم می پاشد و به بی نظمی می گراید. شهرها به عنوان یک سامانه(system)، نیازمند مدیریت هستند که به تعیین اهداف و برنامه ها پرداخته و فعالیت عناصر مختلف شهری را هماهنگ نماید. ضرورت وجودی و توجه به موضوع هماهنگی بین سازمانهای متولی مسائل مربوط به مدیریت شهری، در اثر محدودیت منابع، پرسنل، امکانات و ویژگی خاص برخی مسائل نظیر چند بعدی بودن آنهاست که ایجاب میکند سازمانها با هم کار کنند و بین خود هماهنگی ایجاد نمایند، زیرا شهرداریها به صورت منفرد نمی توانند اینگونه مسائل بوجود آمده در جوامع را حل کنند. در مقاله حاضر سعی خواهد شد تا ضمن بیان تعریف، ضرورت وجودی و هدف از هماهنگی بین سازمانهای متولی مسائل مربوط به مدیریت شهری ارائه گردد تا به عنوان مبنایی برای ایجاد هماهنگی بین سازمانهای موجود در دنیای واقعی باشد.