سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهسا قندهاری – استادیار دانشگاه اصفهان
سیدحسن حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعیده کتابی – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

موضوع زنجیره تامین و مدیریت آن اخیرا توجه مدیران صنعت را به خود جلب کرده است درزنجیره تامین به سازمان ها به صورت شبکه ای از شرکت های مختلف نگریسته م شود که با همکاری هم سعی می کنند ارزش افزوده بیشتری برای مشتری نهایی یا مصرف کننده ایجاد کنند افزایش ارزش افزوده به وسیله بالا بردن کیفیت به همراه کاهش دادن هزینه ها امکان پذیر است و تامین کنندگان میتوانند تاثیر بسیارزیادی برروی عملکرد شرکت ها درمقوله های قیمت کیفیت تکنولوژی و تحویل داشته باشند دراین پژوهش با توجه به پیچیدیگ مساله انتخاب بهترین تامین کنده معیارهای موثر برانتخاب تامین کنندگان درشرکت ذوب آهن اصفهان بهروش فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی می شود و با توجه به محدودیت های آرمانی برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به هریک از تامین کنندگان از تلفیق مدل برنامه ریزی ارمانی GP با فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده م یشود.