سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
آبتین عطایی – گروه مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حمیدرضا اخوان ارمکی – گروه مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
در این پژوهش با استفاده از مدل های EQuest و Homer برای 16 ساختمان مستقل از شبکه در ایران با زیر بناهای متفاوت، بار حرارتی و برودتی و الکتریکی را محاسبه و با استفاده از ترکیب سیستم های فوتوولتائیک و تولید همزمان برق و گرما سعی در تامین تقاضای الکتریکی و حرارتی ساختمان ها در حالت بهینه خواهد شد. در همین راستا مشخص می گردد که به دلیل قیمت نازل گاز طبیعی در کشور و هزینه اولیه بالای سیستم های فتوولتائیک، همواره استفاده از سیستم های تولید هزمان برق و گرما برای تامین همزمان بار حرارتی، برودتی و الکتریکی ساختمان از نقطه نظر انرژیتیک و اقتصادی در ارجحیت قرار دارد.پس از آن با استفاده از اطلاعات به دست آمده از این دو مدل و انجام رگرسیون، رابطه ای برای تعیین ظرفیت بهینه سیستم همزمان برق و گرما ارائه می شود.