سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حسین هلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
رضا سروش زاده –

چکیده:
ازافزودنیهای مهم پلی اتیلن آنتی اکسیدانهای Pentaerythirtol Tetrakis((3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate) (AO1) وAO2) Tris(2,4-di-tertphenyl)phosphate هستند که به دلیل اهمیت تعیین مقدارآنها دربافت پلی اتیلن و مشکلات روشهای موجوددراندازه گیری ازروشی جدید برای این هدف استفاده شده است دراین روش ازخاصیت جاذب اشعه ماورای بنفش بودن آنتی اکسیدان و بنابراین دستگاه uv برای اندازه گیری مقدار انتی اکسیدانها استفاده شده است درکل این تحقیق روشی ارزان کم خطر وسریعتر را برای اندازه گیری ارایه میکند.