سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد آگاهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آذر محمودزاده – دانشگاه شاهد

چکیده:

در این مقاله مدل درجه سه غیرخطی ژنراتور سنکرون با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی به نحوی بازنویسی شده است که بدون هیچ خطی سازی، به فرم رگرسیون خطی تبدیل گرددو بتوان برای تخمین ضرایب آن، روش های خطی را به کار برد . آنگاه به کمک ضرایب این معادله تفاضلی، پارامترهای فیزیکی ژنراتور سنکرون تعیین می شوند