سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش شاهین – گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

اگر چه مفهوم نظام پیشنهادها در قرن‌های نوزدهم و بیستم میلادی توسعه یافت، امّا چنین به نظر می‌رسد که اجرای آن با موفقیت قابل توجهی همراه نبوده است. با در نظر گرفتن توسعه روزافزون روشها و سیستمهای کیفیت و همچنین با توجه به نقش مهّم چرخه‌های کیفیت (QC) و جنبه‌های کارکرد متقابل فعالیتهای بهبود کیفیت، نیاز به توسعه کاربردهای نظام پیشنهادها مطابق با بهبود مستمر ساختار برنامه‌های کیفیت نظیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بیش از پیش احساس می‌گردد. در این مقاله عوامل مهم و مؤثر بر توسعه مشوّقانه و پایدار نظام پیشنهادها معرفی گردیده‌اند، همچنین مدلی جدید برای توسعه نظام پیشنهادها ارائه گردیده است. در این مقاله سعی شده تا مشخصات مدل پیشنهادی با عناصر چرخه بهبود مستمر یا PDCA سازگار باشند.