سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر زاداحمدجعفرلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
علی معینی – دانشگاه تهران

چکیده:

ازنرم افزار جاسازی شده در موبایل گرفته تا نرم افزار دایر در سرور یک موسسه یا شرکت بزرگ مدیریت کارآمد منابعی همچون حافظه، رشته ها، فایلها و یا ارتباطات شبکه جهت عملکرد صحیح و کارآم د سیستمها بسیار مهم است درحالیکه تمامی تکنولوژی های شبکه موردی آد هاک وابسته به سکو پلاتفرم سخت افزاری و نرم افزاری یا وابسته به زبان هستند اما معماری زیرین مشترکی را به اشتراک می گذارند با فرض این معماری مشترک نیازمندی های مدیریت منبع در میان این سیستم ها شبیه سات نظر به اینکه پیوسته منابع به شبکه موردی اضافه شده یا از آن حذف میشوند مدیریت کارای این منابع بسیار مهم خواهد بود درا ین مقاله با استفاده از الگوهای طراحی یکمدل مستقل از سکو نرم افزاری / سخت افزاری و مستقل از زبان برای مساله مدیریت منبع در شبکه های موردی ارائه شده است.