مقاله ارايه الگوي تامين مالي توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع) (عنوان عربي: تقديم نموذج للضمان المالي لتنميه الاوقاف عن طريق اصدار الاوراق الماليه (الصکوک المعتبره)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در جستارهاي اقتصادي از صفحه 69 تا 92 منتشر شده است.
نام: ارايه الگوي تامين مالي توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع) (عنوان عربي: تقديم نموذج للضمان المالي لتنميه الاوقاف عن طريق اصدار الاوراق الماليه (الصکوک المعتبره))
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موقوفه
مقاله توسعه موقوفات
مقاله تامين مالي سنتي
مقاله تامين مالي نوين
مقاله اوراق منفعت (كليدواژه عربي: الاوقاف
مقاله تنميه الاوقاف
مقاله الضمان المالي التقليدي
مقاله الضمان المالي الحديث
مقاله الاوراق الماليه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصباحي مقدم غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاوند مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي گيوي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ايران، موقوفات بسياري وجود دارند که توسعه نيافته اند. اين امر باعث شده از توان بالقوه بخش وقف براي بهبود رفاه جامعه، به صورت کارآ استفاده نشود. يکي از دلايل اين امر را مي توان به نبود منابع مالي کافي در اختيار سازمان اوقاف و امور خيريه نسبت داد. سازمان اوقاف و امور خيريه براي توسعه و بازسازي موقوفات نياز به سرمايه دارد. استفاده از روش هاي تامين مالي نوين در توسعه موقوفات راهي متناسب با تحول اوضاع زمان و مکان براي استفاده از ظرفيت هاي بالاي وقف است. يکي از اين روش هاي تامين سرمايه، مشارکت دادن سرمايه گذاران، از طريق انتشار اوراق منفعت است.
در اين مقاله، پس از بررسي روش ها و منابع سنتي و نوين تامين مالي در توسعه موقوفات، به ضرورت استفاده از اوراق اسلامي به عنوان يک روش نوين تامين مالي اشاره مي شود. سپس در ادامه، الگوي انتشار اوراق منفعت به عنوان يکي از روش هاي نوين تامين مالي در توسعه موقوفات ارايه خواهد شد.