مقاله ارايه و حل مدل برنامه ريزي رياضي جديد براي مسيريابي وسائط نقليه در حالت رقابتي: يك مطالعه موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه 311 تا 323 منتشر شده است.
نام: ارايه و حل مدل برنامه ريزي رياضي جديد براي مسيريابي وسائط نقليه در حالت رقابتي: يك مطالعه موردي
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسيريابي وسائط نقليه
مقاله نقدينگي
مقاله محيط رقابتي
مقاله برنامه ريزي رياضي
مقاله الگوريتم شبيه سازي تبريد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مقدم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: علينقيان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت بخش عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حمل و نقل در سيستم هاي اقتصادي توليدي و خدماتي از جايگاه مهمي برخوردار است و بخش قابل توجهي از توليد ناخالص ملي (GNP) هر كشوري را به خود اختصاص مي دهد. به همين جهت محققان نسبت به بهبود مسيرها وحذف سفرهاي غيرضروري و يا ايجاد مسيرهاي كوتاه جايگزين، اقدام كرده اند. مباحثي مانند فروشنده دوره گرد، مسيريابي وسيله نقليه (VRP) و غيره در همين راستا توسعه يافته اند. عموما، در مورد مسيريابي تسهيلات فرض بر اين است که نوعي انحصار در محيط وجود دارد و هيچ گونه توجهي به تاثير مسيريابي مناسب بر رقابت در نظر گرفته نشده است. اين مقاله، بر مبناي مشاهدات دنياي واقعي، رويکرد جديدي از مسايل مسيريابي وسائط نقليه به نام مسيريابي رقابتي توسعه يافته است. در اين رويکرد توجه به رقابت بين رقبا و تمايل به دسترسي سريع تر به مشتريان با ارزش بالا براي کسب نقدينگي بيشتر علاوه بر يافتن مسيرهاي کوتاه، مد نظر قرار گرفته است. مساله مسيريابي وسائط نقليه در حالت رقابتي نيز با توجه به اينکه حالتي از مسيريابي وسائط نقليه است، جز مسايل NP-Hard قرار مي گيرد. در اين مقاله، در راستاي رويکرد جديد، مدل رياضي ارايه شده و سپس براي اعتبار بخشي اين مدل پيشنهادي، از نرم افزار لينگو براي حل مسايل با ابعاد کوچک استفاده شده است. در ضمن، براي حل مسايل با ابعاد بزرگ از الگوريتم فراابتکاري تلفيقي مبتني بر شبيه سازي تبريد با اپراتورهاي ژنتيک استفاده شده است. در انتها، مطالعه موردي بر روي يکي از شرکت هاي پخش در شيراز انجام گرفته و نتايج حاصل گزارش شده است.