سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران
علی اکبر آقاجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کریم کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده:

دانش و فناوری به حدی درهم آمیخته اند که به ندرت می توان بین آنها تمایزی قائل شد از یکسو فناوری ها نیروی محرک توسعه اقتصادی درچارچوب علم اقتصاد و منافع شرکت ها هستند و از سوی دیگر آنها برجامعه تحرک و پویایی آن تاثیر عمیقی دارند درعین حال متاثر از نیروهای اجتماعی هستند همچنانکه توسعه فناوریهای جدید با بهبود فناوری های قدیمی امروزه یکی از مهمترین انگیزه ها برای تحقیقات علمی است می توان گفت که خود دانش به نیروهای اجتماعی و منافع اقتصادی وابسته و شکل گرفته از آنهاست تحقیق عملیاتهمانند دانش که ابزارهای لازم کمک به تصمیم گیری را ارایه می کند شاید بیش از دیگر نظام و انتظامهای علمی برزندگی مردم و بالطبع دروسعت بزرگتر برجامعه تاثیر دارد تقریبا هرراه حلی که تحقیق عملیات ارایه م کند درصورت اجرا و بکارگیری برمردمخواه گارگران خواه مشتریان خدمات یک شرکت و خواه سرمایه گذاران بورس تاثیر می گذارد لذا درنظر داشتن یکسری ملاحظات اصول اخلاقی دراین خصوص لازم و ضروری است.