سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمدعلی ثابت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
احسان نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
حفیظ اله نصیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
حسین اسماعیلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:
لایه مرزی، یک مفهوم بنیادی و یکی از مهمترین پیشرفت ها در پدیده های انتقال است. یک لایه مرزی عبارت است از سیالی که تحت تأثیر گرما، اندازه حرکت و یا انتقال جرم ناشی از یک سطح مشترک قرار گرفته باشد، بطوریکه این سطح مشترک می تواند به صورت ساکن یا متحرک باشد. از زمان ارائه و توصیف فیزیکی تئوری لایه مرزی توسط لاویک پرانتل در سال 1904 تاکنون پیشرفت های چشمگیر بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. روابط تحلیلی و مدل های ریاضیاتی بهبود یافته بسیاری برای حالت های مشخصی، به عنوان مثال در روش های محاسباتی وجود دارد. هدف از این مقاله، بررسی تئوری لایه مرزی پرانتل بر روی یک صفحه تخت با زاویه برخورد صفر، معادلات حاکم بر این تئوری و همچنین روش های مختلف برای حل این معادلات است. حل معادلات مربوط به لایه مرزی و به دست آوردن پارامترهای مربوط به آن همواره مورد توجه زیادی قرار گرفته است و روش های متعدد تجربی، تحلیلی و عددی برای محاسبه این پارامترها توسط افراد مختلف به کار گرفته شده است. در این مقاله، ابتدا معادلات لایه مرزی را بدست آورده و فرضیات حاکم بر آنها به صورت جزئی مورد بحث قرار می گیرد. پس از آن معادلات لایه مرزی به صورت تحلیلی و عددی حل می گردد.