سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تورج امرائی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی شریف
بابک مظفری –
علیمحد رنجبر –

چکیده:

یکی از موثرترین ابزارهای کنترلی برای مقابله با ناپایداری ولتاژ حذف بار است. در این مقاله برای انجام حذف بار ولتاژی به صورت بهینه یک الگوریتم ارائه میشود. در الگوریتم پیشنهادی، حذف بار هم به منظور بر آورده شدن محدودیتهای بهره برداری و هم به منظور تامین یک حداقل حاشیه پایداری ولتاژ صورت میپذیرد. شاخص حاشیه پایداری و حساسیت آن نسبت به تغییر توان در باسهای مختلف، که در این روش استفاده شده، بهینه بودن حذف بار ولتاژی را تضمین خواهد کرد. این روش برای شبکه 14 باسه IEEE پیاده سازی شده و نتایج بدست آ مده کارامدی الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد. مدلسازی و حل مساله فوق به روش SQP و در محیط نرم افزار GAMS انجام شده است.