سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد محمدی – دانشگاه آزاد یاسوج واحد علوم تحقیقات
حمید پروین – دانشگاه آزاد یاسوج واحد علوم تحقیقات

چکیده:
یکی از موضوعات مهم در تحلیل داده های میکرو آرایه، خوشه بندی ژن ها بر اساس الگوهای بیان آن هاست. کشف ژن هایی که در شرایط خاص با هم بیان می شوند بوسیله الگوریتم های مختلف خوشه بندی صورت می پذیرد. هر کدام از روش های بکار گرفته شده برای کشف خوشه ای ژنی دارای مزایا و معایبی هستند. روش مبتنی بر چگالی به لحاظ پیدا کردن خوشه هایی با شکل های متفاوت و تشخیص نویز توانمند است. در این مقاله، یک روش جدید مبتنی بر چگالی از داده های میکروآرایه معرفی می شود. دراین روش جدید، هر داده بیان ژن بصورت یک شی و ویژگی شماره خوشه بصورت یک آرایه یک بعدی در نظر گرفته شده است. این امر سبب می شود یک ژن بتواند همزمان در چند خوشه حضور داشته باشد. نتایج بدست آمده از 30 بار اجرای الگوریتم نشان می دهد الگوریتم دقت قابل توجهی در پیدا کردن خوشه ها را داراست، بطوریکه دقت کشف شبکه های ژنی سه خوشه ای، 91% و چهار خوشه ای، 77% بوده است.