سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
زهرا رمضانی شهرستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان،گروه کامپیوتر، گیلان، ایران
امیر انصاری کلاچاهی – مدرس، آموزشکده فنی وحرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه کامپیوتر، رشت، ایران

چکیده:
یک سیستم مدیریت اطلاعات کشاورزی نیازمند به متحد کردن همه بخش های کشاورزی مدرن است. این سیستم ناگزیر است که توانایی ذخیره کردن داده ها و مدارک عملیاتی حسگرها که در حین کار کشاورزان و باغبانان برروی مزرعه و در طول کارشان ایجاد شده است را داشته باشد. از آنجایی که پیاده سازی کامل FMIS کاربردی یک کار دشوار است و نمی تواند یدون پشتیبانی توسعه نرم افزارهای عظیم تحقق یابد، بیشتر مطالعات آکادمیک انجام شده روی FMIS، نوشته های خود را منحصر به چند مولفه خاص در FMIS کرده اند. بخش های یک FMIS که می تواند به صورت قابل توجهی نمو یابد، بخش حمایت از تصمیم، مدل های بیولوژیکی محاسباتی، مثل مدل های پیش بینی بازده محصولات و قابلیت استفاده از یک FMIS است. این مقاله به معرفی نیازمندی های یک FMIS برای کشاورزی مدرن پرداخته و طراحی یک نرم افزار باتوجه به این نیازمندی ها با دو هدف اصلی افزایش تولید و کاهش هزینه تولید را پیشنهاد می کند. این طراحی مبتنی بر وب بوده و از روش های کاربردی وب بهره برده است و ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد در صورت پیاده سازی کامل و استفاده در دنیای واقعی می تواند مفید واقع شود.