سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید عمارتی – شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
ناصر قربان پناه –

چکیده:

شرکت داخلی A طبق دستورالعمل یک شرکت معتبر خارجی؛ میزان آنبالانسی را در هر ردیف چینی پره تا حدgr.cm50یا به عبارت دیگر 500gr.mm مجاز می داند؛ در حالیکه تجربه نشان می دهد این مقدار برای روتورهایتوربین گازF 9بیش از حد بوده و بایستی برای این روتور ها به مقادیر کوچکتر و حداقل تا 10 برابر کاهش یابد. درمواردیکه قرار است سه یا دو ردیف پره از یک توربین بطور هم زمان تعویض گردد؛ لازم است پره ها توسط یک دستگاهتوزین و در همان سیستم نرم افزاری ردیف چینی شوند و هر ردیف پره نسبت به ردیف دیگر بگونه ای بر روی روتور قرار گیرد تا آنبالانسی آنها تا حد امکان با یکدیگر خنثی گردد. رعایت کردن این نکات نقش بسیار مهمی در کاهش ارتعاشاتناشی از نابالانسی خواهد داشت