سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی اردستانی – استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
مهرداد نظریها – استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
کامران امامی – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور کوریت کارا
فرهاد بنی زمان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت درسوانح طبیعی

چکیده:

سیلهای شهری و به ویژه تندسیلابها که بسیاری سریع و مخرب عمل می نمایند. بسیاری از شهرهای جهان را تهدید نمایند. در سالهای اخیر، فواید استفاده از روشهای غیر سازه ای در ترکیب با روشهای سازه ای نسبت به کاربرد صرف معیارهای سازه ای به اثبات رسیده است. در بین روشهای غیر سازه ای، کاربرد روش هشدار سیل در مناطق شهری بسیار موثر تشخیص داده شده است. بکارگیری سیستمهای خبره در پیکربندی سامانه هشدار سیل عملکرد سامانه را ارتقا می دهد. ناحیه شمال تهران که جزو مناطق توریستی به شمار میرود تحت اثر وقوع سیلهای مخرب قرار دارد. عامل اصلی وقوع چنین حوادث غیر مترقبه ای توسعه شهری در مناطق مستعد به سیل بدون اتخاذ سیاست ایمن و نیز تغییر در ویژگی های طبیعی حوضه تحت فعالیت ها و دخالتهای انسانی می باشد هدف از نگارش این مقالهاشاره به طراحی موثر یک سیستم هشدار سیل برای کاهش خطرات سیلشمال تهران با استفاده از یک سیستم خبره می باشد.