سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی میرباقری – کارشناس ارشد عمران(هیدرولیک)،شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
یاسر امامی – کارشناس ارشد عمران(هیدرولیک)،شرکت آریا ترانسفو
رضا مکنون – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک

چکیده:

تامین انرژی برقابی و هم چنین مشکل کاهش سالیانه سرانه آب، نیاز اساسی به تامین و مدیریت منابع آب دارد.یکی از راههای تامین منابع آب احداث سد می باشد.احداث سد علاوه بر تمامی اثرات مفیدی که دارد ،اثرات زیانباری را نیز به همراه دارد که این اثرات نیاز به بررسی و ارزیابی و در صورت امکان حذف و کاهش دارند.که این اقدامات در فرآیندی با نام ارزیابی زیست محیطی پروژه و تحت عنوان گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی صورت میگیرد.دیدگاهها و دستورالعملهای زیادی در زمینه اثرات سد بر محیط زیست ،شیوه شناسایی و ارزیابی و مدیریت آن وجود دارد که عمدتا حول محورهای جابجایی مردم، امنیت اجتماعی- اقتصادی ،ارزیابی استراتژیک اثرات و روشهای جایگزینی برای تامین منابع آب به جای سد و همچنین ارزیابی زیست محیطی تجمعی(ترکیبی)،مقایسه ای،وزنی می باشد.در این تحقیق نظرات و دیدگاههای سازمانهای بین المللی در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی سد مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین نظریات برخی کشورهای جهان نیز بررسی گردیده و توصیه های آنها نیز جمع بندی گردیده است.نهایتا گزارش ارزیابی زیست محیطی 10 پروژه سدسازی در ایران(10 پروژه مختلف باتنوع در نوع سد،ارتفاع سد،حجم مخزن،کاربری سد،اقلیم منطقه،مشاور) به طور دقیق با توجه به پیشنهادها و نظریات سازمانهای جهانی و کشورهای مختلف مورد ارزشیابی قرارگرفته و مزایا و معایب،کمبودها و سایرچالش های روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی سد در ایران شناسایی و بیان شده است.به طور کلی هدف این تحقیق، ارزشیابی روشهای ارزیابی زیست محیطی سد در ایران بر اساس استانداردهای جدید جهانی می باشد.