سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
هادی زارعی محمودآبادی – عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
فرهاد نژاد کورکی – عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشگاه یزد
شیرین شایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی میبد

چکیده:
با توجه به توسعه بی رویه و غیراصولی شهرها، عدم وجود الگوی صحیح مصرف و رشد روزافزون تولید پسماندها و همچنین مشکلات و نارساییهای سیستم مدیریت پسماندها، در حال حاضر منطقی ترین و کم هزینه ترین روش برای دفع پسماندهای شهری، دفن بهداشتی می باشد. علاوه بر این، اصول و معیارهای مهندسی و زیست محیطی در رابطه با دفن پسماندها در بسیاری از محلهای دفن رعایت نمی شود و روش دفن، اغلب به صورت غیراصولی و غیرمهندسی است. از این رو ایجاد مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی شدید در آینده ای نه چندان دور محتمل و حتمی است. در این تحقیق با نظر به بررسی مدل الکنو و معیارها و ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ارزشیابی مرکز دفن پسماد شهری شهرستان اردکان پارامترهایی کلی همچون میزان پسماند سالیانه، عمق آب زیرزمینی، وسعت، شیب، جنس خاک، پوشش گیاهی و .. بررسی شده است. ارزشیابی این مرکز دفن پسماند شهری بر اساس روش الکنو نشان می دهد که وضعیت این مرکز دفن از لحاظ رتبه بندی مدل الکنو در چه رتبه ای قرار دارد. همچنین با بررسی ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست و انطباق آنها با این مرکز دفن درصد مناسب یا نامناسب بودن مرکز مشخص می شود. در مدل الکنو برای این مرکز امتیاز به دست آمده عدد ۴۲ است که در واقع از نظر این مدل این مرکز در رتبه خوب قرار دارد و بر اساس ضوابط سازمان محیط زیست این مرکز از این نظر در شرایط مناسب و ایده آلی قرار دارد.