مقاله ارزيابي سياست حمايتي گندم در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 1 تا 11 منتشر شده است.
نام: ارزيابي سياست حمايتي گندم در ايران
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برآورد حمايت از توليد کننده
مقاله برآورد حمايت از مصرف کننده
مقاله گندم
مقاله حمايت از قيمت بازاري
مقاله پرداخت هاي بودجه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: ترشيزي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي انجام پژوهش حاضر، ارزيابي ميزان حمايت از توليد گندم است. براي اين منظور، از شاخص “برآورد حمايت از توليد کننده (Producer Support Estimate) (PSE)”، که ميزان حمايت مستقيم و غيرمستقيم دولت از توليدکنندگان گندم را در بر مي گيرد، براي دوره زماني 1368 تا 1384 استفاده شده است. نتايج نشان داد که اين شاخص از رقم 126- ميليارد ريال در سال 1368 به 22900 ميليارد ريال در سال 1384 افزايش يافته است. با توجه به يافته هاي تحقيق پيشنهاد مي شود، سياست گذاران در نحوه اعطاي يارانه به توليدکنندگان گندم تجديد نظر نموده و سياست هاي حمايتي آينده دولت از حالت توزيع محور به سمت سياست هاي توليد محور و سودآور حرکت کنند، تا رقابت پذيري در بازارهاي جهاني افزايش يابد.