مقاله ارزيابي فناوري؛ ضرورت ها و الزامات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1384 در رشد فناوري از صفحه 30 تا 34 منتشر شده است.
نام: ارزيابي فناوري؛ ضرورت ها و الزامات
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري
مقاله ارزيابي
مقاله نقشه راه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زاده غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين نيازهاي امروز کشورهاي در حال توسعه، تصميم گيري در رابطه با چگونگي سرمايه گذاري در عرصه دانش و فناوري است که با توجه به کمبود منابع از يک سو و هزينه هاي بالاي پژوهش و توسعه فناوري از سوي ديگر، اهميت روز افزوني يافته است. از اين رو ارزيابي فناوري به عنوان يکي از مناسب ترين ابزارها براي کمک به اين نوع تصميم گيري ها بايد مورد توجه جدي قرار گرفته و با نگاهي تازه مورد استفاده مديران و سياست گذاران دانش و فناوري قرار گيرد.
ارزيابي فناوري هاي نوين نظير ريز فناوري، زيست فناوري و فناوري اطلاعات نيز نيازمند کاربرد روش هاي نو در ارزيابي است. اين روش ها از نظام هاي ديگر علمي استنتاج شده و براي مقاصد خاصي طراحي مي شود. به همين جهت بايد امکان پذيري اجرا و نياز به اصلاح و تعديل در روش ها را مورد توجه قرار داد. در اين مقاله مفاهيم، انواع و رويکردهاي ارزيابي فناوري و روش ترسيم نقشه راه به عنوان ابزاري سودمند در ارزيابي فناوري هاي نوين، معرفي و مورد بررسي قرار مي گيرد.