مقاله ارزيابي موسسات و مراکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران از نظر طرح هاي پژوهشي، آثار علمي، اختراعات و اکتشافات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 485 تا 504 منتشر شده است.
نام: ارزيابي موسسات و مراکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران از نظر طرح هاي پژوهشي، آثار علمي، اختراعات و اکتشافات
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسسات و مراکز تحقيقاتي کشاورزي و منابع طبيعي
مقاله طرح هاي پژوهشي
مقاله مقالات علمي-پژوهشي
مقاله مقالات علمي-ترويجي
مقاله کتاب ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي صمدي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: اشكان سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، براي کسب اطلاعات مورد نياز از پرسش نامه بهره گرفته و به روش تمام شماري داده هاي آ ن ها محاسبه و استنتاج شد. نتايج اين بررسي نشان داد كه در 21 موسسه ستادي و 32 مرکز تحقيقاتي سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي (ستاک) در هر سال به طور متوسط 2664 طرح پژوهشي اجرا و پايان يافته و حدود 2702 طرح پژوهشي در دست اجرا (فعال) بود (متوسط سال هاي 1380، 1381 و 1382). محققين شامل محققين شاغل در موسسات و مراکز ستاک هر سال به طور سرانه حدود 1.38 طرح پژوهشي را به پايان مي رسانند و 1.4 طرح هم در دست اجرا دارند. اين دو شاخص در 9 تشکل پژوهشي ديگر مورد بررسي در اين طرح، به ترتيب 1.1 و 0.4 طرح بود. بيشترين تعداد طرح هاي پژوهشي پايان يافته و در دست اجرا در زمينه علوم کشاورزي در سال هاي 1380 تا 1382 متعلق به پژوهندگان سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي (ستاک) بود. هر صد نفر از محققين ستاک به طور متوسط 3 عنوان کتاب علمي در هر سال تاليف و يا ترجمه كرده بودند که حدود يک سوم متوسط سرانه انتشار اين نوع کتاب ها در سطح کشور است. سرانه کتاب هاي تاليفي و ترجمه اي روي هم در هر سال در 9 تشکل پژوهشي مورد بررسي در اين طرح 0.13 عنوان بود که از متوسط سرانه آن در موسسات و مراکز پژوهشي ستاک و حتي در کل کشور بيشتر بود. سرانه مقالات علمي پژوهشي، علمي ترويجي و ارائه شده در همايش هاي علمي داخلي و خارجي محققين ستاک در هر سال به طور متوسط، به ترتيب حدود 0.33، 0.13 و 1.02 عنوان و مجموع سرانه مقالات علمي – پژوهشي و علمي ترويجي آن ها به طور متوسط برابر 0.46 مقاله بوده که تقريبا برابر اين شاخص در کل کشور (0.466) بود.