مقاله ارزيابي موقعيت مکاني استقرار اماکن روستایي در شهرستان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه 13 تا 26 منتشر شده است.
نام: ارزيابي موقعيت مکاني استقرار اماکن روستایي در شهرستان کرمانشاه
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکونتگاه
مقاله کرمانشاه
مقاله عوامل طبيعي
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي امجد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرستان کرمانشاه با مساحتي حدود 5615 کيلومتر مربع و تعداد 857 روستا در استان کرمانشاه در غرب ايران در زون زاگرس رورانده و چين خورده واقع گرديده که 22.9 در صد از مساحت کل استان را بخود اختصاص داده است. با توجه به اهميت شناسایي نقش عوامل طبيعي در تعيين موقعيت مکاني سکونتگاههاي روستايي و نقش اين عوامل در ايجاد شرايط بسيار مستعد محيطي و يا برعکس، در پژوهش حاضر جهت بررسي وضعيت استقرار اماکن روستایي از نظر اثر عوامل طبيعي اقدام به بررسي عوامل طبيعي موثر در استقرار اماکن روستایي وپهنه بندي شهرستان بر اساس ميزان نقش هريک از عوامل فوق گرديده است. به منظور دستيابي به اهداف پژوهش، 9 عامل طبيعي شامل سراب (چشمه هاي کارستي مهم)، رودخانه هاي اصلي، گسل، عناصر اقليمي از جمله (بارش، تبخير، دما)، ارتفاع، شيب، ليتولوژي، بعنوان عوامل موثر در مکان يابي سکونتگاهها انتخاب وبا استفاده ازروشهاي آماري در محيط G.I.S پهنه بندي انجام گرديد. نقشه نهایي بدست آمده موقعيت روستاها را در شرايط مناسب، متوسط و نامناسب نشان ميدهد. با توجه به نتايج بدست آمده مي توان، روستاهاي داراي موقعيت هاي مختلف (نامناسب، متوسط، مناسب) را به کمک نقشه حاصله شناسایي نمود و در جلوگيري يا کاهش خطرات احتمالي ناشي از حوادث غير مترقبه همچنين برنامه ريزي هاي مختلف از نقشه فوق بهره گرفت.