مقاله ارزيابي نسبي فعاليت هاي تکتونيکي با استفاده از تحليل هاي شکل سنجي (مورد نمونه: حوصه اوجان چاي، شمال شرقي کوهستان سهند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 135 تا 154 منتشر شده است.
نام: ارزيابي نسبي فعاليت هاي تکتونيکي با استفاده از تحليل هاي شکل سنجي (مورد نمونه: حوصه اوجان چاي، شمال شرقي کوهستان سهند)
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئومورفولوژي تکتونيکي
مقاله تحليل هاي شکل سنجي
مقاله حوصه اوجان چاي
مقاله شمال شرقي کوهستان سهند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي تکتونيک فعال در هر منطقه داراي اهميت زيادي است. عبور گسل شمال تبريز از بخش مياني حوضه اوجان چاي و تمرکز تعداد زيادي از مراکز سطحي زمين لرزه هاي سده بيستم در آن، زمينه مناسبي را براي بررسي فعاليت هاي تکتونيکي در حوضه اوجان چاي فراهم کرده است. در اين راستا، هدف اين مطالعه ارزيابي نسبي فعاليت هاي تکتونيکي با استفاده از تحليل هاي شکل سنجي و داده هاي لرزه زمين ساختي در حوضه اوجان چاي است. داده هاي موردنياز براي اين پژوهش، نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، تصاوير ماهواره اي، داده هاي لرزه نگاري دستگاهي و تاريخي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) شامل نرم افزارهاي Arc/View و Arc/GIS هستند. براي دستيابي به نتايج دقيق، حوضه اوجان چاي به چهار زيرحوصه تقسيم شده است. نتايج تحليل هاي شکل سنجي نشان مي دهند که کل حوصه اوجان چاي داراي فعاليت هاي تکتونيکي زياد است. در تاييد اين تحليل ها، ويژگي هاي لرزه زمين ساختي حوصه و تمرکز کانون زمين لرزه هاي پيرامون گسل هاي منطقه، تکتونيک فعال را در حوصه اوجان چاي آشکار مي سازند.