مقاله ارزيابي نظام ترويج کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1386 در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه 57 تا 68 منتشر شده است.
نام: ارزيابي نظام ترويج کشاورزي ايران
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله کارگزاران
مقاله ترويج کشاورزي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فلسفي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: