مقاله ارزيابي و سنجش چابکي در زنجيره تامين (يک مطالعه موردي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم 1388 در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه 39 تا 62 منتشر شده است.
نام: ارزيابي و سنجش چابکي در زنجيره تامين (يک مطالعه موردي)
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چابکي
مقاله زنجيره تامين چابک
مقاله زنجيره تامين
مقاله اعداد فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: درويش مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسياري از بازارها تغيير و آشفتگي جز لاينفک کسب و کار تبديل شده است. به اين ترتيب، مديران زنجيرهاي تامين بايد عدم قطعيت را قبول کنند و در عين حال براي هماهنگ ساختن عرضه و تقاضا با هزينه اي قابل قبول، استراتژي مناسبي را سازماندهي و توسعه دهند. اين توانايي، چابکي زنجيره تامين ناميده شده است. از نظر عملي هيچ روشي براي طراحي، اجرا و ارزيابي زنجيره هاي تامين چابک وجود ندارد که محققين و کاربران به طور کامل آن را قبول داشته باشند. بنابراين در اين مقاله، کوشش شده است با درنظر گرفتن شاخص هاي انعطاف پذيري، پاسخ گويي، سرعت و شايستگي به عنوان شاخص هاي اصلي، چابکي يک زنجيره ي تامين سنجيده و عوامل محدود کننده چابکي در همين زنجيره تامين (زنجيره تامين شرکت مورد مطالعه)، شناسايي شود. بدين منظور با بررسي تحقيقات مربوطه زير شاخص ها استخراج و سپس با به کارگيري مدل هاي رياضي و به کاربستن اعداد فازي شاخصي براي سنجش چابکي زنجيره تامين، ارايه شده است.