مقاله ارزيابي و طبقه بندي مناطق روستايي بخش مركزي شهرستان اردبيل بر اساس ميزان برخورداري از شاخص هاي توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 1 تا 30 منتشر شده است.
نام: ارزيابي و طبقه بندي مناطق روستايي بخش مركزي شهرستان اردبيل بر اساس ميزان برخورداري از شاخص هاي توسعه
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دهستان
مقاله بخش
مقاله طبقه بندي
مقاله تاكسونومي عددي
مقاله درجه توسعه يافتگي
مقاله شاخص هاي توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناه كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: بيك محمدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخورداري از خدمات مختلف رفاهي و تسهيلات اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي، از اساسي ترين شاخص هاي توسعه در هر واحد برنامه ريزي و بويژه مناطق روستايي است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي و مطالعه وضعيت شاخص هاي اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و زيربنايي دهستان هاي بخش مركزي شهرستان اردبيل و رتبه بندي اين دهستان ها ازنظر برخورداري از شاخص هاي توسعه و تعيين محروم ترين و برخوردارترين آنها و نشان دادن اولويت هاي توسعه در منطقه است. در اين پژوهش با استفاده از مطالعات ميداني و تهيه پرسشنامه از دهستان ها اطلاعات و داده هاي موردنياز جمع آوري شده، شاخص هاي ارزيابي سطوح توسعه مشخص و با روش تاكسونومي عددي دهستان هاي منطقه رتبه بندي شده است، سپس درجه توسعه يافتگي آنها تعيين و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه دهستان سردابه به علت توسعه يافتگي بيشتر نسبت به ديگر دهستان ها ناهمگن مي باشد، دهستان كلخوران در رتبه حد متوسط توسعه و بقيه دهستان ها در رتبه محروم و خيلي محروم قرار دارند. بديهي است با مشخص شدن تفاوت و اختلاف درجه توسعه يافتگي اين دهستان ها، برنامه ريزان و متوليان توسعه روستايي بهتر مي توانند نسبت به اولويت برنامه هاي توسعه روستايي ازنظر شاخص هاي توسعه مورد مطالعه اين مناطق اقدام نمايند.