مقاله ارزيابي کارآيي مديريت تلفيقي (شيميايي+مکانيکي) علف هاي هرز در ذرت (هيبريد سينگل کراس 704) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه 3 تا 18 منتشر شده است.
نام: ارزيابي کارآيي مديريت تلفيقي (شيميايي+مکانيکي) علف هاي هرز در ذرت (هيبريد سينگل کراس 704)
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله مديريت تلفيقي علف هاي هرز
مقاله علف کش
مقاله کولتيواسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لرزاده شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: عنايت قلي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چعب عبدالنور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي کارآيي مديريت کنترل علف هاي هرز مزارع ذرت هيبريد سينگل کراس 704 با روش تلفيقي مکانيکي-شيميايي، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار، در تابستان 1385 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر انجام شد. تيمارها شامل آترازين+آلاکلر، آترازين+آلاکلر+يک بار کولتيواسيون+توفوردي، آترازين+آلاکلر+دوبار کولتيواسيون، اراديکان، اراديکان+يک بار کولتيواسيون+توفوردي، ارديکان+دوبار کولتيواسيون+توفوردي، دوبار کولتيواسيون+توفوردي همراه با دو تيمار شاهد بدون کنترل علف هرز و کنترل کامل علف هاي هرز بودند. علف کش هاي آترازين، آلاکلر و اراديکان به صورت پيش کاشت به کار برده شدند و علف کش توفوردي در مرحله 2 تا 5 برگي به کار رفتند. تيمارهاي کولتيواسيون به ترتيب 15 و 25 روز پس از علف کش توفوردي به کار برده شدند. نتايج آزمايش نشان داد که تاثير تيمارهاي آزمايش بر روي صفات مختلف از جمله وزن خشک کل، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت معني دار شده است به طوري که بيشترين عملکرد دانه متعلق به تيمار T3 به ميزان 11800 کيلوگرم در هکتار بوده است. اين تحقيق نشان داد که روش هاي مديريت تلفيقي جهت کنترل علف هاي هرز از روش هاي شيميايي يا مکانيکي مناسب تر مي باشد و تيمارهايي که علف کش هاي پيش کاشت آن ها دامنه وسيع تري از علف هاي هرز را کنترل مي کنند، کارآيي بيشتري نسبت به ساير تيمارها دارند.