سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدجواد هاشمی –
علی مجردیان –
سعید ایزدپناه – saeedizadpanah@gmail.com

چکیده:

ارزیابی و نظارت فرآیندی مهم و حساس جهت کسب اطمینان و اجرای بهتر هر فعالیت می باشد. برای مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت HSE نیز پارامترهای ارزیابی عملکرد، روش های نظارتی،دستورالعمل ها و جنبه های مدیریتی مربوطه متعددی وجود دارد. بعضی از این موارد جنبه عمومی داشته و بعضی بسیار خاص هستند. انتخاب پارامتر های ارزیابی می تواند جهت اجرای محک زنی ها و یا تعیین سطح عملکرد ودر نتیجه مدیریت بهتر کنترل زیان ها (ضایعات) به کار گرفته شوند.