سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
نسترن قصاب نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
اکبر موسایی جو – مربی گروه معماری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:
آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی رو به رو می گردد. زندگی بانوان در شهرها به دلایل مختلف با مخاطرات بسیاری همراه می باشد. بخشی از مخاطرات زندگی بانوان به آسیب های اجتماعی موجود در شهر مربوط می شود. گذشته از اینکه بانوان به دلایل زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی همواره بیشتر از مردان در معرض آسیب های اجتماعی هستند، شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی جامعه ما این موضوع را تشدید می کند. هدف این مقاله ارزیابی آسیب های ناشی از عدم امنیت فضاهای شهری برای حضور بانوان و بررسی پیامدهای ناشی از آن میباشد.در این مقاله با بررسی عوامل پدید آورنده ی آسیب های ناشی از عدم امنیت در فضاهای شهری برای بانوان و پیامدهای ناشی از آن بر حضور اجتماعی زنان، به ارایه راهکار برای اصلاح این ناهنجاری اجتماعی به وسیله ی اصلاح الگوی معماری و شهرسازی ایرانی پرداخته میشود.به نظر میرسد آسیب های ناشی از عدم امنیت فضاهای شهری مانعی برای حضور همراه با آرامش بانوان در شهر میباشد