سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه راعی – کارشناس رشته صنایع غذایی پارک علم و فناوری خراسان
ناصر صداقت – استادیار و استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی
هاشم پورآذرنگ – کارشناس رشته صنایع غذایی پارک علم و فناوری خراسان
ندا هاشمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد سبزوار

چکیده:

پسته نه تنها یکی از منابع مهم ارزآور کشور محسوب میشود، بلکه به دلیل خصوصیات بالقوه ای که از نظر سازگاری با شرایط نامساعد محیطی از جمله شوری، آب، خاک و نیز مقاومت در برابر خشکی و کم آبی دارد، بعنوان مهمترین محصول اقتصادی برای بسیاری از مناطق کویری و خشک قابل توصیه است.
در این پژوهش از جنس های مختلف بسته فیلم مرکب 5 لایه، پلی پروپلین اصلاح شده و پلاستیک متالیزه استفاده شد. گازهای مورد بررسی شامل CO2 , N2 خلا و هوای معمولی و دمای مورد نظر 20 و 40 درجه سانتی گراد انتخاب گردید. نمونه ها در فواصل زمانی تعریف شده آزمون شده و سپس نتایج بدست آمده آنالیز آماری شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد بسته بندی پسته در فیلم متالیزه و فیلم 5 لایه با گاز CO2 , N2 و خلا می تواند سبب حفظ کیفیت بیشتر پسته شده و زمان نگهداری را طولانی تر کند. همچنین دمای 40 درجه نسبت به 20 درجه توانسته خصوصیات کیفی پسته را بهتر حفظ کند.