سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
لیلا حسنی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز محمودآباد، و کارشناس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ایران
مهسا سلمانی زاده – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، فارس، ایران
مریم حسنی – کارشناس ارشد علوم مرتعداری، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد جویبار، ایران.

چکیده:
طرح بنگاه های زودبازده به عنوان سومین طرح اشتغال زایی توسط دولت مطرح و طی سال های اخیر به اجرا درآمد. در این مطالعه به ارزیابی میزان توفیق واحدهای زودبازده ای که از بانک کشاورزی استان مازندران تسهیلات گرفته اند، پرداخته شد. داده های تحقیق اسنادی و شامل ۱۸۰ بنگاه طی سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ می باشد. جهت ارزیابی میزان موفقیت بنگاه ها از الگوی اقتصادسنجی (لاجیت) و نرم افزار Eviews3 استفاده گردید. معیار موفقیت، توانایی در بازپرداخت اقساط لحاظ گردید. نتایج مطالعه نشان داد هرچه تجربه مجری بیشتر، زمان شروع سرمایه گذاری زودتر و اندازه واحدها کوچکتر باشند، احتمال موفقیت طرح بیشتر است. لذا پیشنهاد می گردد در هنگام تصویب این طرح ها مکان سنجی، امکان سنجی، تجربه مجری و اندازه طرح به لحاظ اعتباری مورد توجه مسئولین بانک کشاورزی قرار گیرد.