سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فرامرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حسین لسانی – دانشگاه تهران

چکیده:

این پژوهش در سال زراعی 77 به منظور ارزیابی اثر باکتری rhizobium phasedi و زمان مصرف کود فسفت آمونیوم روی عملکرد و اجزای عملکرد و کیفیت دانه دو رقم لوبیا سفید دانشکده و 11805 در مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان بصورت فاکتوریل ـ اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار متشکل از فاکتور A و شامل ارقام و فاکتور B شامل بدون تلقیح و با تلقیح با این باکتری و کرت های فرعی شامل 4 زمان مصرف ود فسفات آمونیوم اجرا گردید.