سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

المیرا متولی طاهر – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
شیرین محمدی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سوسن روشن ضمیر – پژوهشکده سبز و دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسن ایکانی – پژوهشکده صنایع شیمیایی – پژوهشگاه فناوریهای نوین ، سازمان پژوهشهای ع

چکیده:

گاز طبیعی یکی از مهم ترین منابع انرژی و همچنین یکی از مهم ترین منابع خوراک می باشد . مصرف جهانی گاز طبیعی به سرعت در حال افزایش می باشد. با این وجود، بازارهای گاز معمولاً دور از مخازن گاز است. تکنولوژ یهای متعددی برای انتقال گاز طبیعی از محل تولید به مشتری وجود دارد .
گزینه های متعدد برای انتقال گاز طبیعی عبارتند از انتقال با خط وط لوله , گاز طبیعی مایع, گاز طبیعی فشرده, هیدرات گاز طبیعی، (gas to commodity) GTC , (gas to liquids ) GTL ذخیره گاز طبیعی به صورت هیدرات برای انتقال گاز طبیعی در مقیاس بزرگ به مسافت های دور بسیار مورد توجه می باشد . هیدراتهای گازی ترکیبات غیراستوکیومتریک شبیه یخ هستند و زمانی تشکیل می شوند که گازهای سبک مانند: متان، اتان در تماس با آب در فشار بالا و دمای پای ین قرار می گیرند . معمولاً سه ساختار اصلی کریستالوگرافی : H(sH) و II(sII) ،(sI)I دارند که از نظر سایز و شکل حفرات متفاوت هستند . هیدرات های گازی ظرفیت ذخیره بالا دارند برای نمونه هر یک مترمکعب هیدرات متان دارای 180 مترمکعب گاز متان می باشد . هیدرات گاز طبیعی در 20-C و فشار اتمسفریک نگهداری می شود . در این تحقیق، براساس فرآیند تولید NGH محاسبه شده اند . پارامترهای اقتصادی برای هزینه های عملیات و نگهداری و قیمت کل تولید NGH محاسبه شده اند . پارامترهای اقتصادی برای حمل دریایی NGH از عسلویه در جنوب ایران به بازارهای گازی مختلف به عنوان یک مطالعه موردی ارائه شده است.