سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صالح اکبری – کارشناس ارشد راه آهن برقی از دانشگاه علم و صنعت ایران
امید اوژدلنیا – کارشناس ارشد مکانیک
احمد میرآبادی – دکتری مکاترونیک

چکیده:

سیستم کشش و تجهیزات جانبی آن در راه آهن برقی به میزان قابل توجهی دارای منابع تداخل الکترومغناطیسی و قربانیان آن میباشد وجود شبکه های انتقال توان الکتریکی و شبکه های ارتباطی درمجاورت یکدیگر در داخل قطار و محیط راه آهن می تواند موجب عملکرد اشتباه سیستمهای حساس که به نوعی از شبکه های ارتباطی بهره مند می باشند گردد. دراین مقاله پس از بیان اصول تحلیل میدانهای الکترومغناطیسی و تئوری آن به بررسی تاثیر خطوط بالاسری راه آهن برقی به عنوان یک منبع تولید تداخلات الکترومغناطیسی مضر پرداخته می شود سپس با کاربرد روش تحلیل میدانی المان محدود مدل ویژه ای که براساس اندازه گیری های واقعی اعتبار آن اثبات می گردد به تعیین میزان این تداخلات درشرایط بهره برداری برروی تجهیزمحور شمار پرداخته خواهد شد.