سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فرشاد درگاهی – دانشجوی رشته مهندسی نفت – دانشگاه آزاد اسلامی عالیشهر
رباب چاه شوری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی عالیشهر

چکیده:
در این مقاله رابطه بین داده های تخلخل حاصل از اندازه گیری های درون چاهی با مشخصه های لرزه ای حاصل از عملیات لرزه نگاری دوبعدی مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور ابتدا با استفاده از داده های چگالی و سرعت موج P و لرزه نگاشت های حاصل از عملیات لرزه نگاری در موقعیت چاه، اقدام به انجام عملیات وارون لرزه ای کرده و مدل AcousticImpedance را برای خط لرزه ای مربوط به دست می آوریم. سپس مشخصه های لرزه ای دارای بیشترین ضریب همبستگی با داده های تخلخل را به دست آورده و به همراه مدل AcousticImpedance به عنوان داده های شبکه عصبی مصنوعی استفاده می کنیم. خروجی شبکه عصبی مصنوعی، تخمینی از تخلخل در امتداد خط لرزه ای می باشد