سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سیدفرزاد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، گروه مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر
بهنام مستاجران – استادیار- گروه مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه اصفهان
مهدی نیرومند – استادیار- گروه مهندسی برق دانشگاه اصفهان

چکیده:
هدف از این مقاله بررسی و دستیابی به اطلاعات واقعی مربوط به سیستم های فتوولتائیک از نوع متصل به شبکه است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات و داده های خروجی از نیروگاه فتوولتائیک 20 کیلووات دانشگاه اصفهان به بررسی اثر شرایط محیطی نظیر تابش، دمای محیط، دمای سطح ماژول، سایه و سرعت باد بر نحوه عملکرد سیستم پرداخته شده است. میزان و نحوه اثر شرایط مذکور از طریق نمودارهای گوناگون در ساعات روزهای مختلف با شرایط آب و هوایی مختلف آورده شده است. همچنین با مقایسه داده های واقعی و نتایج حاصل از شببیه سازی، نحوه عملکرد بخش mppt اینورترهای نیروگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش درجه حرارت ماژول ، کاهش شدت تابش و در سایه قرار گیری پنل ها می توانند به میزان چشمگیری سبب کاهش توان تولیدی شوند. همچنین بخش mppt اینورتر های نیروگاه در ساعاتی از روز به علت قرارگیری پنل ها در سایه، نقطه توان ماکزیمم سیستم را به درستی دنبال نمی کنند و سبب تلفات چند کیلوواتی در سیستم می شوند.