سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر ودیعی – کارشناسی – دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
محمود یعقوبی – استاد – دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
رضا حسامی – کارشناسی ارشد- شرکت مهرنیرو، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
پیمان کنعان – کارشناسی ارشد، سازمان انرژیهای نو ایران، وزارت نیرو

چکیده:

در این مقاله کلکتورهای سهموی خطی نیروگاه خورشیدی شیراز ارزیابی می شود. این نیروگاه دارای 48 کلکتور سهموی است که با همکاری سازمان انرژی های نو ایران وزارت نیرو و دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز در دست ساخت و راه اندازی می باشد. کلکتورها در 8 حلقه قرار دارند و در هر حلقه 6 کلکتور نصب شده است. آزمایش های متعددی برای ارزیابی عملکرد یک حلقه از مزرعه کلکتورها انجام گردیده تا عملکرد حرارتی و عملکرد اپتیکی کلکتورها محاسبه و با مقدار طراحی شده مقایسه گردد. با داشتن شرایط کارکدر کلکتورها عملکرد نیورگاه در شرایط مختلف قابل ارزیابی و محاسبه می باشد. با اندازه گیری های انجام شده تلاش گردید خحصوصیاتی مانند ضریب دریافت، ضریب برخورد اصلاحی برای کلکتورهای نیروگاه در زمان های مختلف ردیابی 1/5 دقیقه ای، 2 دقیقه ای و 2/5 دقیقه ای تعیین و با مقادیر پیش بینی شده در طراحی مقایسه گردد.