سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احسان محمدی زهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول آقاجانی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
حسین بیات – شرکت منشور صنعتی پارس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

چکیده:

حضور گاز H2S درکنارنفت خام و فرآورده های نفتی باعث ایجاد شرایط کاملا مساعد جهت ایجاد خسارات هیدروژنی بصورت ترک خوردگی درخطوط لوله و مخازن نگهداری از جنس فولاد API می شوند دراین پژوهش رفتار خوردگی و مقاومت به ترک هیدروژنی در سه گرید فولاد API-X42 وAPI-X65 و API-X52 مربوط به لوله های درزدار که درخطوط انتقال گاز طبیعی استفاده شده بود مورد بررسی قرارگرفت نمونه ها از محل درز جوش منطقه متاثر از حرارت و فلز پایه تهیه شد با توجه به خطرات استفاده از گاز H2S در آزمون خوردگی جهت انجام این آزمون به جای دمش گاز H2S که در استاندارد NACE TM 0284-96 اشاره شده است یون تیوسولفات با غلظت 0/001 مولار به محلول اضافه گردید میزان هیدروژن نفوذپذیر در نمونه ها به روش جابجایی گلیسیرین اندازه گیری شد بع دا زانجام آزمون خوردگی در محلول تیوسولفات نمونه ها مقطع زده شد و سطح مقطع به منظور بررسی ایجاد ترک هیدروژنی بعد از غوطه وری توسط میکروسکوپ نوری بررسی گردید.