سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رویاالسادات آشفته – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله مدلسازی و تحلیل تنشهای منطقه تماس برای یک نمونه از چرخ موجود درناوگان مسافری ایران در تماس با ریل UIC60 درنرم افزار اجزا محدود ABAQUS و تحت بار استاتیکی وزن واگن درفاز الاستیک و الاستیک-پلاستیک بار دینامیکی ماکزیمم براساس استانداردها ومقررات اتحادیه بین المللی راه آهنها درفاز الاستیک والاستیک-پلاستیک به منظور مقایسه تنشها با حد تنش تسلیم فولاد چرخ درسه حالت خط مستقیم خطوط قوس دار و عبور از تقاطع و سوزنها براساس مقررات UIC 510-5 انجام و تحلیل شده است.