سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا میری زاده – دانش آموختگان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجا
محمدحسین دیبایی –
مهدی قربانی بیرگانی –

چکیده:

عملیات خاکورزی مناسب جهت بهبود ساختمان خاک افزایش خلل و فرج توزیع بهتر خاکدانه ها و نهایتا اصلاح خصوصیات فیزیکی خاک می شود این تحقیق در شهرستان شوشتر به منظور بررسی تاثیر روشهای مختلف خاکورزی برروی برخی خصوصیات فیزیکی خاک مورد بررسی قرارگرفت. تیمارهای خاک ورزی عبارتند از: گاو آهن برگردان دار+ دیسک سبک روش متداول منطقه، ۲- گاو آهن قلمی + دیسک سبک ، ۳- دیسک سنگین + رتیواتور و ۴- دوبار دیسک سنگین عمود برهم در نظر گرفته شد و این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. اندازه گیری چهار خصوصیت فیزیکی خاک شامل جرم مخصوص ظاهری خاک قطر میانگین وزنی خاکدانه ها برگردان شدن خاک و شدت خرد شدن خاک بود.