سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
امید معرفیان فرد – رئیسHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
عباس فلاح فرد – مسئول عملکرد و آموزشHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
سلطان حبیب پور – ایمنی پالایشگاه پجم, پارس جنوبی

چکیده:
آنالیز پیامد ابزاری است که مهندسین ایمنی با هدف ارزیابی ریسک ناشی از فعالیت های صنعتی، و به منظور تعیین میزان خطرات و تلفات احتمالی ناشی از حوادث، آنرا بکار می گیرند. در این مقاله پیا مد احتمالی و ریسک ناشی از آن در یک پالایشگاه گاز ی به کمک نرم افزار تخصصی PHAST RISK بررسی و تحلیل شده است. با توجه به نتایج بدست آمده تجهیزاتی که در حوزه سمیت، تشعشع و موج انفجار خطرناک تر از بقیه می باشند تعیین گردید. در ادامه به ارزیابی ریسک فردی و جمعی پرداخته شده و با معیار ریسک کشور انگلستان مقایسه گردیده است.