سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا طباطبائی نائینی – کارشناس ارشد عمران (آب)، شرکت مهندسین مشاور زایند آب
رضا مکنون – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (ت

چکیده:

در برنامه ریزی پروژه های توسعه منابع آب همواره بایستی جنبه های زیست محیطی وبهداشتی و لزوم پیشگیری از بروز حوادث تلخ و ناگوار را مد نظر قرار داد. بعبارت دیگر اعمال مدیریت و کنترل بر کیفیت آب، و موضوعات زیست محیطی ذیربط و همچنین جنبه های بهداشتی و تندرستی را بایستی جزئی لاینفک از برنامه ریزی های منابع آب به شمار آورد. در سالهای اخیر نیز حرکتی به سمت ایده ارزیابی زیست محیطی راهبردی پدید امده است که ممکن است بهترین نقطه شروع برای شامل کردن ارزیابی اثرات زیست محیطی در درون یک سیستم مدیریت زیست محیطی تکمیلی باشد. کاربرد ارزیابی زیست محیطی در سطح سیاستها، طرحها و برنامه ها، کار نگاه کردن به اثرات تجمعی، راه حل های جایگزین آن و اقدامات اصلاحی را آسانتر می کند. این مورد اجازه می دهد که نتایج ضمنی زیست محیطی پیش بینی شوند و توسعه ها در جهت صحیح از آغاز پروژه هدایت شوند، بجای آنکه بیشتر تحت تاثیر ماهیت واکنشی ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرند. در این مقاله، مدل پیشنهادی سلسله مراتبی در ارزیابی زیست محیطی راهبردی در فرآیند انتقال آب بین حوزه ای ارائه شده است که با توجه به آن فقدان استراتژی و سیاستهای بلند مدت و منسجم در خصوص مسائل کلان بخش آب مانند فرایندهای انتقال آب بینحوزه ای به چشم می خورد.